EGZAMIN NOTARIALNY 2021

2021-10-06 19:37 #

Egzamin notarialny 2021 - wyniki wg kodu

Wyniki egzaminu notarialnego, przeprowadzonego w dniach 7-9 września 2021 r.


2021-07-30 11:37 #

Egzamin notarialny 2021 r. - wytyczne MS i GIS


2021-07-23 12:18 #

Ogłoszenie ws. aplikacji do zdawania egzaminu notarialnego w 2021 r.


2021-06-01 14:38 #

Ogłoszenie o egzaminie notarialnym w 2021 r.


2021-01-22 11:29 #

Informacja o terminie przeprowadzenia egzaminu notarialnego w 2021 r.

Departament Zawodów Prawniczych informuje, że przeprowadzenie egzaminu notarialnego w 2021 r. planowane jest na dni 7 - 9 września 2021 r.

Ogłoszenie o egzaminie notarialnym, o którym mowa w art. 74a § 1 ustawy z dnia 14 lutego 1991 r. - Prawo o notariacie (Dz. U. z 2020 r. poz. 1192), Minister Sprawiedliwości zamieści w Biuletynie Informacji Publicznej nie później niż na 90 dni przed terminem egzaminu, tj. w terminie do dnia 9 czerwca 2021 r.Izba Notarialna w Katowicach
ul. Poniatowskiego 23
40-055 Katowice

tel. 32 205 05 08
email: rin@notariat.katowice.pl

Skrzynki internetowe poczty elektronicznej, jako niespełniające wymagań przepisów ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. U. Nr 64, poz. 565) z późniejszymi zmianami, nie mogą służyć do przesyłania skarg, wniosków, pism oraz jakiejkolwiek korespondencji urzędowej. Nadesłane w taki sposób pisma zostaną pozostawione bez nadawania im formalnego biegu.

Valid XHTML 1.1Level Double-A conformance, W3C WAI Web Content Accessibility Guidelines 2.0
Opracowanie: RejNET
wygenerowano w czasie: 0.06 s.