EGZAMIN WSTĘPNY 2020

2020-09-28 20:10 #

Wyniki egzaminu wstępnego na aplikację notarialną w 2020 r.

Wyniki wg kodu z egzaminu wstępnego na aplikację notarialną przeprowadzonego w dniu 26 września 2020 roku.


2020-08-10 14:30 #

Wytyczne MS i GIS dot. egzaminu wstępnego na aplikację notarialną w 2020 r.


2020-07-03 13:56 #

Egzamin wstępny na aplikację notarialną w 2020 r.


2020-06-30 08:10 #

Ogłoszenie o egzaminie wstępnym na aplikację notarialną w 2020 r.


2020-04-14 13:26 #

Ogłoszenie w sprawie wykazu tytułów aktów prawnych na egzamin wstępny na aplikację notarialną w 2020 r.


2019-12-23 14:03 #

Termin przeprowadzenia egzaminów wstępnych na aplikacje w 2020 r.

Departament Zawodów Prawniczych informuje, że Minister Sprawiedliwości wskazał termin przeprowadzenia egzaminów wstępnych na aplikację adwokacką, radcowską, notarialną oraz komorniczą na rok 2020.

Egzaminy te odbędą się w sobotę 26 września 2020 r.Izba Notarialna w Katowicach
ul. Poniatowskiego 23
40-055 Katowice

tel. 32 205 05 08
email: rin@notariat.katowice.pl

Skrzynki internetowe poczty elektronicznej, jako niespełniające wymagań przepisów ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. U. Nr 64, poz. 565) z późniejszymi zmianami, nie mogą służyć do przesyłania skarg, wniosków, pism oraz jakiejkolwiek korespondencji urzędowej. Nadesłane w taki sposób pisma zostaną pozostawione bez nadawania im formalnego biegu.

Valid XHTML 1.1Level Double-A conformance, W3C WAI Web Content Accessibility Guidelines 2.0
Opracowanie: RejNET
wygenerowano w czasie: 0.12 s.