EGZAMIN WSTĘPNY 2024

2024-06-12 11:54 #

Egzamin wstępny w 2024 r.

Informujemy, że zgłoszenia o przystąpieniu do egzaminu wstępnego na aplikację notarialną można składać w dni robocze w godzinach funkcjonowania biura RIN w Katowicach, tj. od 9.00 do 14.00.


2024-05-24 15:45 #

Ogłoszenie o egzaminie wstępnym na aplikację notarialną w 2024 r.


2024-04-02 08:59 #

Ogłoszenie w sprawie wykazu tytułów aktów prawnych na egzamin wstępny na aplikację notarialną w 2024 r.


2024-01-10 09:53 #

Egzaminy wstępne na aplikacje w 2024 r.

Departament Zawodów Prawniczych informuje, że przeprowadzenie egzaminów wstępnych na aplikacje: adwokacką, radcowską, notarialną oraz komorniczą w roku 2024 jest planowane na dzień 28 września 2024 r. (sobota).

Ogłoszenia o egzaminach wstępnych, o których mowa w art. 75c ust. 1 ustawy – Prawo o adwokaturze, art. 333 ust. 1 ustawy o radcach prawnych, art. 71d § 1 ustawy – Prawo o notariacie oraz art. 68 ust. 1 ustawy o komornikach sądowych, Minister Sprawiedliwości zamieści w terminie do dnia 30 czerwca 2024 r. w Biuletynie Informacji Publicznej.Izba Notarialna w Katowicach
ul. Poniatowskiego 23
40-055 Katowice

tel. 32 205 05 08
email: rin@notariat.katowice.pl

Skrzynki internetowe poczty elektronicznej, jako niespełniające wymagań przepisów ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. U. Nr 64, poz. 565) z późniejszymi zmianami, nie mogą służyć do przesyłania skarg, wniosków, pism oraz jakiejkolwiek korespondencji urzędowej. Nadesłane w taki sposób pisma zostaną pozostawione bez nadawania im formalnego biegu.

Valid XHTML 1.1Level Double-A conformance, W3C WAI Web Content Accessibility Guidelines 2.0
Opracowanie: RejNET
wygenerowano w czasie: 0.34 s.