KOLOKWIUM

2024-05-16 12:05 #

Wyniki - kolokwium 2024

Wyniki kolokwium przeprowadzonego w dniu 20 kwietnia 2024 - nabór 2021.


2024-02-15 15:29 #

Uchwała w sprawie wyznaczenia terminu kolokwium dla aplikantów notarialnych

Informujemy, że uchwałą Rady Izby Notarialnej w Katowicach nr 1099/II/2024 z dnia 14 lutego 2024 roku wyznaczono termin kolokwium dla aplikantów notarialnych Izby Notarialnej w Katowicach z naboru 2021, na dzień 20 kwietnia 2024 roku na godz. 10.00.


2017-04-04 13:51 #

Uchwała w sprawie regulaminu kolokwium dla aplikantów notarialnych

Uchwała nr 11/IV/2018 Rady Izby Notarialnej w Katowicach z dnia 25 kwietnia 2018 roku w sprawie zmiany treści regulaminu kolokwium dla aplikantów notarialnych Izby Notarialnej w Katowicach ubiegających się o otrzymanie upoważnienia, o którym mowa w art. 22 a § 1 ustawy Prawo o notariacie, stanowiącego załącznik do uchwały nr 279/I/2016 z dnia 13 stycznia 2016 roku.Izba Notarialna w Katowicach
ul. Poniatowskiego 23
40-055 Katowice

tel. 32 205 05 08
email: rin@notariat.katowice.pl

Skrzynki internetowe poczty elektronicznej, jako niespełniające wymagań przepisów ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. U. Nr 64, poz. 565) z późniejszymi zmianami, nie mogą służyć do przesyłania skarg, wniosków, pism oraz jakiejkolwiek korespondencji urzędowej. Nadesłane w taki sposób pisma zostaną pozostawione bez nadawania im formalnego biegu.

Valid XHTML 1.1Level Double-A conformance, W3C WAI Web Content Accessibility Guidelines 2.0
Opracowanie: RejNET
wygenerowano w czasie: 0.05 s.