SĄD DYSCYPLINARNY

Odpowiedzialność dyscyplinarną notariusza regulują odpowiednie przepisy Ustawy Prawo o notariacie oraz przepisy postępowania karnego. Sąd Dyscyplinarny i Rzecznik Dyscyplinarny wybierani są przez Walne Zgromadzenie Notariuszy danej izby notarialnej. Kadencja  trwa 3 lata. Wyższy Sąd Dyscyplinarny stanowi drugą instancję odwoławczą od orzeczeń sądów dyscyplinarnych pierwszej instancji działających przy radach izb notarialnych. Wniosek o wszczęcie postępowania dyscyplinarnego mogą zgłosić Minister Sprawiedliwości lub rada właściwej izby notarialnej. Następuje to po wstępnym wyjaśnieniu okoliczności koniecznych do ustalenia znamion czynu zarzuconego obwinionemu oraz złożeniu wyjaśnień przez obwinionego, chyba że złożenie tych wyjaśnień nie jest możliwe.

Obecny skład Sądu Dyscyplinarnego Izby Notarialnej w Katowicach:


 • not. Katarzyna Borgulat-Szostak
 • not. Halina Ferenc-Tomiak
 • not. Marek Królak
 • not. Aleksandra Lesiak
 • not. Halina Mikołajczyk
 • not. Maciej Piwowarski
 • not. Ewa Pluta
 • not. Dawid Pukowiec
 • not. Jarosław Stejskal
 • not. Dawid Więzik

Podział strony • not. Tomasz Balas - Rzecznik Dyscyplinarny
 • not. Łukasz Kałusowski - Członek Wyższego Sądu Dyscyplinarnego

Ikona BIPBiuletyn Informacji Publicznej

Wytworzenie:Marta Sosada2011-02-07 12:55
Ostatnia zmiana:Ewa Warzecha2024-03-18 15:19
Publikacja:Marta Sosada2011-02-07 12:55


Izba Notarialna w Katowicach
ul. Poniatowskiego 23
40-055 Katowice

tel. 32 205 05 08
email: rin@notariat.katowice.pl

Skrzynki internetowe poczty elektronicznej, jako niespełniające wymagań przepisów ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. U. Nr 64, poz. 565) z późniejszymi zmianami, nie mogą służyć do przesyłania skarg, wniosków, pism oraz jakiejkolwiek korespondencji urzędowej. Nadesłane w taki sposób pisma zostaną pozostawione bez nadawania im formalnego biegu.

Valid XHTML 1.1Level Double-A conformance, W3C WAI Web Content Accessibility Guidelines 2.0
Opracowanie: RejNET
wygenerowano w czasie: 0.05 s.