EGZAMIN NOTARIALNY 2020

2020-10-16 19:22 #

Egzamin notarialny 2020 - wyniki

Wyniki wg kodu z egzaminu notarialnego przeprowadzonego w dniach 2-4 września 2020 r.


2020-10-01 14:43 #

Komunikat Komisji Kwalifikacyjnej dla osób zdających EN w 2020 r.

Przewodniczący Komisji Kwalifikacyjnej ds. aplikacji notarialnej przy Ministrze Sprawiedliwości z siedzibą w Katowicach informuje, że uchwały o wyniku egzaminu notarialnego, który został przeprowadzony w dniach 2-4 września 2020 r., nie zostaną podjęte do dnia 5 października 2020 r., jak wcześniej podano do wiadomości osób, które przystąpiły do tego egzaminu. Przyczyną niemożności podjęcia uchwał jest niezakaźna choroba jednej z osób wchodzących w skład Komisji Kwalifikacyjnej. Nowy termin podjęcia uchwał o wyniku egzaminu notarialnego przeprowadzonego 2-4 września 2020 r. Komisja Kwalifikacyjna wyznaczyła na 16 października 2020 r.

SSA Grzegorz Stojek
Przewodniczący Komisji Kwalifikacyjnej ds. aplikacji notarialnej
przy Ministrze Sprawiedliwości
z siedzibą w Katowicach


2020-08-03 14:15 #

Egzamin notarialny 2020 r. - wytyczne MS i GIS


2020-07-23 08:06 #

Nagranie ze szkolenia - LEX DVD

Nagranie pokazujące obsługę i pracę z LEX DVD - https://vimeo.com/395104224/b3680672d9


2020-06-03 08:18 #

Ogłoszenie o egzaminie notarialnym


2020-01-24 15:43 #

Informacja o terminie przeprowadzenia egzaminu notarialnego w 2020 r.Izba Notarialna w Katowicach
ul. Poniatowskiego 23
40-055 Katowice

tel. 32 205 05 08
email: rin@notariat.katowice.pl

Skrzynki internetowe poczty elektronicznej, jako niespełniające wymagań przepisów ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. U. Nr 64, poz. 565) z późniejszymi zmianami, nie mogą służyć do przesyłania skarg, wniosków, pism oraz jakiejkolwiek korespondencji urzędowej. Nadesłane w taki sposób pisma zostaną pozostawione bez nadawania im formalnego biegu.

Valid XHTML 1.1Level Double-A conformance, W3C WAI Web Content Accessibility Guidelines 2.0
Opracowanie: RejNET
wygenerowano w czasie: 0.07 s.