EGZAMIN NOTARIALNY 2024

2024-06-03 08:31 #

Ogłoszenie o egzaminie notarialnym w 2024 r.


2024-01-19 14:48 #

Planowany termin przeprowadzenia egzaminu notarialnego w 2024 r.

Departament Zawodów Prawniczych informuje, że przeprowadzenie egzaminu notarialnego w 2024 r. zostało zaplanowane na dni 3-5 września 2024 r.

Ogłoszenie o egzaminie notarialnym zostanie zamieszczone w Biuletynie Informacji Publicznej nie później niż na 90 dni przed terminem tego egzaminu, zgodnie z art. 74a § 1 ustawy z dnia 14 lutego 1991 r. – Prawo o notariacie (Dz. U z 2022 r. poz. 1799, z późn. zm.).Izba Notarialna w Katowicach
ul. Poniatowskiego 23
40-055 Katowice

tel. 32 205 05 08
email: rin@notariat.katowice.pl

Skrzynki internetowe poczty elektronicznej, jako niespełniające wymagań przepisów ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. U. Nr 64, poz. 565) z późniejszymi zmianami, nie mogą służyć do przesyłania skarg, wniosków, pism oraz jakiejkolwiek korespondencji urzędowej. Nadesłane w taki sposób pisma zostaną pozostawione bez nadawania im formalnego biegu.

Valid XHTML 1.1Level Double-A conformance, W3C WAI Web Content Accessibility Guidelines 2.0
Opracowanie: RejNET
wygenerowano w czasie: 0.05 s.