EGZAMIN NOTARIALNY 2022

2022-10-07 22:57 #

Egzamin notarialny 2022 r. - wyniki wg kodu z I dnia egzaminu

Wyniki egzaminu notarialnego przeprowadzonego w dniach 6-8 września 2022 r.


2022-08-01 08:18 #

Ogłoszenie ws. aplikacji do zdawania egzaminu notarialnego w 2022 r.


2022-05-23 08:02 #

Ogłoszenie o egzaminie notarialnym w 2022 r.


2022-03-17 15:33 #

Planowany termin przeprowadzenia egzaminu notarialnego w 2022 r.

Departament Zawodów Prawniczych informuje, że przeprowadzenie egzaminu notarialnego w 2022 r. planowane jest na dni 6-8 września 2022 r.

Ogłoszenie o egzaminie notarialnym zostanie zamieszczone w Biuletynie Informacji Publicznej nie później niż na 90 dni przed terminem tego egzaminu, zgodnie z art. 74a § 1 ustawy z dnia 14 lutego 1991 r. - Prawo o notariacie (Dz. U. z 2020 r. poz. 1192, z późn. zm.).Izba Notarialna w Katowicach
ul. Poniatowskiego 23
40-055 Katowice

tel. 32 205 05 08
email: rin@notariat.katowice.pl

Skrzynki internetowe poczty elektronicznej, jako niespełniające wymagań przepisów ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. U. Nr 64, poz. 565) z późniejszymi zmianami, nie mogą służyć do przesyłania skarg, wniosków, pism oraz jakiejkolwiek korespondencji urzędowej. Nadesłane w taki sposób pisma zostaną pozostawione bez nadawania im formalnego biegu.

Valid XHTML 1.1Level Double-A conformance, W3C WAI Web Content Accessibility Guidelines 2.0
Opracowanie: RejNET
wygenerowano w czasie: 0.12 s.