EGZAMIN WSTĘPNY 2023

2023-10-02 09:25 #

Wyniki egzaminu wstępnego na aplikację notarialną w 2023 r.

Wyniki wg kodu z egzaminu wstępnego na aplikację notarialną przeprowadzonego w dniu 30 września 2023 roku.


2023-05-31 15:37 #

Egzamin wstępny 2023

Informujemy, że zgłoszenia o przystąpieniu do egzaminu wstępnego na aplikację notarialną można składać w dni robocze w godzinach funkcjonowania biura RIN w Katowicach, tj. od 9.00 do 14.00.


2023-05-05 09:18 #

Ogłoszenie o egzaminie wstępnym na aplikację notarialną w 2023 r.


2023-03-24 08:06 #

Ogłoszenie w sprawie wykazu tytułów aktów prawnych na egzamin wstępny na aplikację notarialną w 2023 roku


2023-01-12 14:02 #

Planowany termin egzaminów wstępnych na aplikacje w 2023 r.

Departament Zawodów Prawniczych informuje, że przeprowadzenie egzaminów wstępnych na aplikacje: adwokacką, radcowską, notarialną oraz komorniczą w roku 2023 jest planowane na dzień 30 września 2023 r. (sobota).

Ogłoszenia o egzaminach wstępnych, o których mowa w art. 75c ust. 1 ustawy – Prawo o adwokaturze, art. 333 ust. 1 ustawy o radcach prawnych, art. 71d § 1 ustawy – Prawo o notariacie oraz art. 68 ust. 1 ustawy o komornikach sądowych, Minister Sprawiedliwości zamieści w terminie do dnia 30 czerwca 2023 r. w Biuletynie Informacji Publicznej.Izba Notarialna w Katowicach
ul. Poniatowskiego 23
40-055 Katowice

tel. 32 205 05 08
email: rin@notariat.katowice.pl

Skrzynki internetowe poczty elektronicznej, jako niespełniające wymagań przepisów ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. U. Nr 64, poz. 565) z późniejszymi zmianami, nie mogą służyć do przesyłania skarg, wniosków, pism oraz jakiejkolwiek korespondencji urzędowej. Nadesłane w taki sposób pisma zostaną pozostawione bez nadawania im formalnego biegu.

Valid XHTML 1.1Level Double-A conformance, W3C WAI Web Content Accessibility Guidelines 2.0
Opracowanie: RejNET
wygenerowano w czasie: 0.09 s.