STATUS PRAWNY

Ustrojowe  zasady działania samorządu notarialnego wynikają z art. 17 ust.1 Konstytucji RP. Zgodnie z tym artykułem samorząd zawodowy – reprezentujący osoby, wykonujące zawód zaufania publicznego – sprawuje pieczę nad należytym wykonywaniem tego zawodu w granicach interesu publicznego i dla jego ochrony.

Samorząd notarialny, obejmujący izby notarialne oraz Krajową Radę Notarialną powołany został na podstawie Ustawy z dnia 14 lutego 1991 r. Prawo o notariacie. Izby notarialne oraz Krajowa Rada Notarialna są jednostkami organizacyjnymi tego samorządu.

Izbę notarialną stanowią notariusze prowadzący kancelarię w okręgu sądu apelacyjnego, przy czym siedzibą izby notarialnej jest siedziba sądu apelacyjnego.

Izba Notarialna w Katowicach jest jedną z 11 izb notarialnych w kraju. Tworzą ją notariusze prowadzący kancelarię w obszarze właściwości Sądu Apelacyjnego w Katowicach. Przynależność notariuszy do samorządu jest obowiązkowa.


Ikona BIPBiuletyn Informacji Publicznej

Wytworzenie:Marta Sosada2011-02-07 12:22
Ostatnia zmiana:Ewa Warzecha2016-01-05 13:50
Publikacja:Marta Sosada2011-02-07 12:22


Izba Notarialna w Katowicach
ul. Poniatowskiego 23
40-055 Katowice

tel. 32 205 05 08
email: rin@notariat.katowice.pl

Skrzynki internetowe poczty elektronicznej, jako niespełniające wymagań przepisów ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. U. Nr 64, poz. 565) z późniejszymi zmianami, nie mogą służyć do przesyłania skarg, wniosków, pism oraz jakiejkolwiek korespondencji urzędowej. Nadesłane w taki sposób pisma zostaną pozostawione bez nadawania im formalnego biegu.

Valid XHTML 1.1Level Double-A conformance, W3C WAI Web Content Accessibility Guidelines 2.0
Opracowanie: RejNET
wygenerowano w czasie: 0.11 s.