RADA IZBY NOTARIALNEJ

Notariusze tworzą samorząd notarialny, który obejmuje izby notarialne i Krajową Radę Notarialną.

Do zakresu działania Rady Izby Notarialnej należy:

 • opiniowanie wniosków w przedmiocie powoływania i odwoływania notariuszy i asesorów notarialnych;
 • nadzór nad wykonywaniem obowiązków przez notariuszy, asesorów i aplikantów notarialnych oraz nad przestrzeganiem przez nich powagi i godności notariusza;
 • nadzór nad wykonaniem obowiązkowego ubezpieczenia, o którym mowa w art. 19a;
 • organizowanie szkolenia aplikantów notarialnych;
 • zarząd i rozporządzanie majątkiem Izby;
 • zwoływanie walnych zgromadzeń notariuszy Izby i wykonywanie uchwał tych zgromadzeń;
 • prowadzenie wykazów notariuszy, asesorów i aplikantów notarialnych Izby;
 • wykonywanie innych czynności przewidzianych prawem.

Skład Rady Izby Notarialnej w Katowicach:


 • not. Adam Sadowski - Prezes
 • not. Adriana Pliżga-Wojtunik - Wiceprezes
 • not. Jacek Darowski
 • not. Dominika Deda
 • not. Marcin Gregorczyk
 • not. Szymon Kołodziej
 • not. Wojciech Małachowski
 • not. Przemysław Michalewicz
 • not. Dagmara Skowrońska
 • not. Marcin Truszkowski
 • not. Piotr Wojdyło

Ikona BIPBiuletyn Informacji Publicznej

Wytworzenie:Marta Sosada2011-02-07 12:42
Ostatnia zmiana:Ewa Warzecha2024-03-18 15:13
Publikacja:Marta Sosada2011-02-07 12:42


Izba Notarialna w Katowicach
ul. Poniatowskiego 23
40-055 Katowice

tel. 32 205 05 08
email: rin@notariat.katowice.pl

Skrzynki internetowe poczty elektronicznej, jako niespełniające wymagań przepisów ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. U. Nr 64, poz. 565) z późniejszymi zmianami, nie mogą służyć do przesyłania skarg, wniosków, pism oraz jakiejkolwiek korespondencji urzędowej. Nadesłane w taki sposób pisma zostaną pozostawione bez nadawania im formalnego biegu.

Valid XHTML 1.1Level Double-A conformance, W3C WAI Web Content Accessibility Guidelines 2.0
Opracowanie: RejNET
wygenerowano w czasie: 0.05 s.