PRZEDSTAWICIEL IZBY W KRAJOWEJ RADZIE NOTARIALNEJ

Krajowa Rada Notarialna jest reprezentantem notariatu. Składa się ona z notariuszy wybranych przez walne zgromadzenia notariuszy izb notarialnych. Przedstawicielem Izby Notarialnej w Katowicach w Krajowej Radzie Notarialnej jest:


  • not. Piotr Marquardt

Ikona BIPBiuletyn Informacji Publicznej

Wytworzenie:Marta Sosada2011-02-07 12:43
Ostatnia zmiana:Ewa Warzecha2024-03-18 15:16
Publikacja:Marta Sosada2011-02-07 12:43


Izba Notarialna w Katowicach
ul. Poniatowskiego 23
40-055 Katowice

tel. 32 205 05 08
email: rin@notariat.katowice.pl

Skrzynki internetowe poczty elektronicznej, jako niespełniające wymagań przepisów ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. U. Nr 64, poz. 565) z późniejszymi zmianami, nie mogą służyć do przesyłania skarg, wniosków, pism oraz jakiejkolwiek korespondencji urzędowej. Nadesłane w taki sposób pisma zostaną pozostawione bez nadawania im formalnego biegu.

Valid XHTML 1.1Level Double-A conformance, W3C WAI Web Content Accessibility Guidelines 2.0
Opracowanie: RejNET
wygenerowano w czasie: 0.10 s.