MAJĄTEK

Działalność Izby Notarialnej w Katowicach finansowana jest z obowiązkowych składek notariuszy. Wysokość tych składek uchwalana jest każdego roku przez Krajową Radę Notarialną w porozumieniu z radami izb notarialnych.

Zebrane składki służą do finansowania zadań statutowych samorządu notarialnego, a także do zapewnienia koniecznej do wypełniania tych zadań infrastruktury, na którą składa się nieruchomość położona przy ulicy Poniatowskiego 23 w Katowicach oraz jej wyposażenie techniczne.


Ikona BIPBiuletyn Informacji Publicznej

Wytworzenie:Marta Sosada2011-02-07 12:11
Ostatnia zmiana:Ewa Warzecha2016-01-05 13:51
Publikacja:Marta Sosada2011-02-07 12:11


Izba Notarialna w Katowicach
ul. Poniatowskiego 23
40-055 Katowice

tel. 32 205 05 08
email: rin@notariat.katowice.pl

Skrzynki internetowe poczty elektronicznej, jako niespełniające wymagań przepisów ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. U. Nr 64, poz. 565) z późniejszymi zmianami, nie mogą służyć do przesyłania skarg, wniosków, pism oraz jakiejkolwiek korespondencji urzędowej. Nadesłane w taki sposób pisma zostaną pozostawione bez nadawania im formalnego biegu.

Valid XHTML 1.1Level Double-A conformance, W3C WAI Web Content Accessibility Guidelines 2.0
Opracowanie: RejNET
wygenerowano w czasie: 0.05 s.