SPOSÓB PRZYJMOWANIA I ZAŁATWIANIA SPRAW

Zgodnie z art. 63 Konstytucji oraz z art. 221 Kodeksu postępowania administracyjnego -obywatelom oraz organizacjom społecznym służy prawo składania petycji, skarg i wniosków do instytucji publicznych.
Skargi i wnioski nadesłane do Rady Izby Notarialnej w Katowicach przyjmowane są przez pracowników Biura Rady i przekazywane do rozpatrzenia Radzie zgodnie z kompetencjami.


Ikona BIPBiuletyn Informacji Publicznej

Wytworzenie:Marta Sosada2011-02-07 13:07
Ostatnia zmiana:Ewa Warzecha2021-05-11 12:16
Publikacja:Marta Sosada2011-02-07 13:07


Izba Notarialna w Katowicach
ul. Poniatowskiego 23
40-055 Katowice

tel. 32 205 05 08
email: rin@notariat.katowice.pl

Skrzynki internetowe poczty elektronicznej, jako niespełniające wymagań przepisów ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. U. Nr 64, poz. 565) z późniejszymi zmianami, nie mogą służyć do przesyłania skarg, wniosków, pism oraz jakiejkolwiek korespondencji urzędowej. Nadesłane w taki sposób pisma zostaną pozostawione bez nadawania im formalnego biegu.

Valid XHTML 1.1Level Double-A conformance, W3C WAI Web Content Accessibility Guidelines 2.0
Opracowanie: RejNET
wygenerowano w czasie: 0.09 s.