AKTUALNOŚCI

POSIEDZENIE RIN

Najbliższe posiedzenie Rady Izby Notarialnej w Katowicach odbędzie się 31 lipca 2024 r. o godz. 9:30.


POSIEDZENIE ZESPOŁU DO SPRAW NADZORU

Najbliższe posiedzenie Zespołu ds. Nadzoru odbędzie się 24 lipca 2024 r. o godz. 10:00.


Izba Notarialna w Katowicach
ul. Poniatowskiego 23
40-055 Katowice

tel. 32 205 05 08
email: rin@notariat.katowice.pl

Skrzynki internetowe poczty elektronicznej, jako niespełniające wymagań przepisów ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. U. Nr 64, poz. 565) z późniejszymi zmianami, nie mogą służyć do przesyłania skarg, wniosków, pism oraz jakiejkolwiek korespondencji urzędowej. Nadesłane w taki sposób pisma zostaną pozostawione bez nadawania im formalnego biegu.

Valid XHTML 1.1Level Double-A conformance, W3C WAI Web Content Accessibility Guidelines 2.0
Opracowanie: RejNET
wygenerowano w czasie: 0.05 s.